Wednesday, May 11, 2011

در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اقدام به تعطیلی کلاسهای خود کنید

جمعی دانشجویان دانشگاه سوره در بیانیه ای در اعتراض به فضای امنیتی دانشگاه و کشور از تمامی دانشجویان و اساتید بزرگوار این دانشگاه خواسته اند همراه با دانشجویان دیگر دانشگاهها در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اقدام به تعطیلی کلاسهای خود کنند تا بدین وسیله قدمی به سوی آرمان آزادی خواهانه خود برداشته باشیم
متن کامل بیانیه دانشگاه هنر سوره که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است: این روزها دانشگاه هنر سوره شبیه دیگر فضاهای آموزشی و فرهنگی هنری کشور در راستای تبدیل به قهقرایی مرده و منفعل ، پس از سپری کردن روزهای ملتهب در دو سال گذشته بیشتر شبیه پادگانی شده که از سربازانش می خواهد با یادگاری هایشان هم محصولاتی در ستایش شهریار تولید کنند تا هنر را به ابزاری در اختیار حاکمیت تقلیل دهند.هر صدای منتقدی با انگشت اتهام نشان داده می شود و با بهانه ای به سکوت و انفعال کشانده می شود.همانطور که سعی می شود هنر رسمی کشور در حوزه های مختلف با موضوعات فرمایشی کنترل شود و قلم مو به دست کوررنگان و دوربین به دست چماق داران و صحنه های تئاتر به مجیزگویان واگذار شود.اما دانشجویان هنر پای آرمانهایش ایستاده اند و نمی خواهند در این رقابت منفعت طلبانه اخلاق کلبی مسلک پیشه کنند تا اینکه به وظیفه تاریخی خود عمل کرده باشند. در طول این دو سال در کنار حذف تعدادی از اساتید شایسته و متعهد در راستای هدف گذاری اقتدارگرایان، هر روز بیش از پیش شاهد فضای تهدید و ارعاب، و رفتارهای سخیف و توهین آمیز کنترلچی های دانشگاه بوده ایم و هر آن با دوربین های ۳۶۰درجه پاییده می شدیم. این فضای امنیتی این روزها تا حدی شدید شده که اعتراضی صنفی هم تحمل نشده و با آن برخورد سیاسی می شود ،لذا ما جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر سوره ضمن تشکر از ایستادگی دانشجویان این دانشگاه در تحصن های اخیر، در ادامه پیگیری خواسته های صنفی خود و در اعتراض به فضای امنیتی دانشگاه و کشور از تمامی دانشجویان و اساتید بزرگوار این دانشگاه می خواهیم همراه با دانشجویان دیگر دانشگاهها در روز ۲۵ اردیبهشت ماه اقدام به تعطیلی کلاسهای خود کنند تا بدین وسیله قدمی به سوی آرمان آزادی خواهانه خود برداشته باشیم. همچنین از سایر دانشجویان هنر سراسر کشور می خواهیم در اعتراض به جو حاکم در دانشگاهها به این تحصن پیوسته و در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی از نهایت توان خلاقه خود در طراحی پوسترها و گرافیتی ها بهره برده تا این روز به اعتراض سراسری دانشجویان تبدیل شود
جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره